Rizosol Plus

RIZOSOL PLUS

Uygulamalar

  • Uygulama hasattan 30 gün önce
    Doz: 200 ML / 100 LT su
  • Uygulama hasattan 15 gün önce
    Doz: 200 ML/ 100 LT su

Eğer hasat süresine 20 günden az bir zaman varsa 300 CC / 100 LT SU dozunda kullanılmalı.

Eğer hasat tarhini uzatmak isterseniz yapılan her uygulama hasatınızı 20 gün geciktirir.

MEYVE DÖKÜMÜNE SON

Elmada ve armutta olgunlaşmadan dolayı oluşan dökümü önlemede yardımcı olur.

Tüm bitkilerde topraktan uygulandığında köklenmeyi arttırır.

Üründen maksimum seviyede verim alabilmek için uygulamada kullanılan suyun pH’sının 5.5-6 aralığında olması gereklidir.

Hasat tarihinin değişimi, iklimsel faktörlere bağlı olarak hesaplanarak, uygulama zamanı hassas şekilde ayarlanmalıdır.