CROP PLUS

CROP PLUS

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ KARBONDİOKSİT GÜBRESİ

Uygulama Zamanı: Tüm Bitkilerde Gelişme Döneminde
Yapraktan 300-400 CC / 100 LT SU / DA 

İçerdiği Mineraller
Kalsiyum(Ca) %35

Bitki besin elementlerinin alımını arttırır.

Stres toleransını arttırır.

Fotosentez kapasitesini artırır; kalite ve verim artışı sağlar.

Kök gelişimine yardımcı olur.