Horti Grow

HORTI GROW

 

İçerdiği Mineraller

 

Azot
N
FOSFOR
P2O5
POTAS
K2O
MAGNEZYUM
MgO
MİKROELEMENTLER

 

HORTI GROW  20.20.20 +TE

 

HORTI GROW  30.20.10 +TE

 

HORTI GROW  5.50.20 +TE

 

HORTI GROW  15.5.30 +3MGO +TE

 

HORTI GROW  5.5.40 +2MGO +TE

Aminoasitler ve enzimler içerir.

NPK içeriği bitkilerin beslenme isteğine göre dengelenmiştir.

Sulama suyunda homojen ve tamamı çözünür.

Düşük PH’sı ile stres koşullarında bitki tarafından alınımı maksimumdur.

Magnezyum ve mikro elementlerce zenginleştirilmiştir.

Hem yapraktan hem de topraktan uygulanma avantajı.